Make your own free website on Tripod.comSAF PIMPINAN
Yang Di Pertua :      Sdr. Ust. Mat Radzi b. Hj. Mat Ali
Timbalan Yang Di Pertua :      Sdr. Dr. Abu Bakar b. Mohamad
Setiausaha :      Sdr. Dr. Abd. Kadir b. Ishak
Pen. Setiausaha :      Sdr. Ridhuan b. Mohd. Sham
Setiausaha Kewangan :      Sdr. Dr. Ahmad Parveez b. Ghulam Kadir
Ketua Biro Ekonomi :      Sdr. Hj. Samian b. Mohd. Ali
Ketua Biro Pendidikan :      Sdr. Hj. Kamaruddin Mat Diah
Ketua Biro Dakwah :      Sdr. Ust. Abd. Mubin b. Abd. Ghani
Ketua Biro Pembangunan :      Sdr. Geoffrey b. Nasrulhaq
Ketua Biro Perhubungan :      Sdr. Dr. Ali b. Mamat
Ketua Biro Penerangan :      Sdr. Hj. Mokhtar b. Adnan
AJK T. Tugas Khas :      Sdr. Hj. Abd./ Rahman b. Mohd Yasin
:      Sdr. Hj. Muhamad Khailani b. Abd. Jalil
:      Sdr. Ust. Zulkifli b. Aini
:      Sdr. Modd. Azlan b. Arshad
:      Sdr. Mohd. Shuaib b. Ismail
Ketua HELWA :      Sdri. Ustz. Hamizah bt. Hassan

ABIM SELANGOR

Laporan 2000/01
Muktamar 2000
Biro Helwa
______________

Berita al-Firdaus
______________

ABIM DAERAH

Tanjung Karang
Sabak Bernam
Petaling Jaya
Hulu Langat
Shah Alam
Serdang
Sepang
Klang
Bangi

___________

ALAMAT KAMI
Pusat Pendidikan ABIM Klang,
Lot 2792 Bt. 8,
Jln Meru Mukim Kapar,
42200 Klang. Selangor.