Make your own free website on Tripod.com

Berita Al-Firdaus - ABIM Daerah Klang


AMAR MA'RUF DAN NAHI MUNKAR

Allah berfirman:
Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama, mereka menyuruh berbuat munkar dan melarang berbuat yang ma`ruf.........
( At Taubah 67 )
Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka ( adalah ) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh ( mengerjakan ) yang ma`ruf dan mencegah dari yang munkar.......... ( At Taubah 71 )

Allah menjadikan prinsip amar ma`ruf dan nahi munkar sebagai perbedaan antara orang yang mukmin dan yang munafik. Ertinya, sifat yang sangat menonjol pada orang mukmin ialah amar ma`ruf dan nahi munkar. Allah telah mengutuskan para rasulNya juga dengan prinsip itu dan menurunkan KitabNya dengan berisikan prinsip itu juga. Dan itulah salah satu sifat Nabi kita seperti dinyatakan oleh Al Quran:
........memerintah mereka untuk berbuat kebajikan dan melarang mereka berbuat munkar........
( Ali Imran 104 )

Prinsip ini juga merupakan sifat dari umat ini, sekaligus merupakan penyebab kebaikan dan kejayaannya.
Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada ma`ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah ..........
( Ali Imran 10 )

Tetapi jika mereka meninggalkan usaha ke arah kebaikan dan bahkan mengerjakan kemunkaran, maka hilanglah sanjungan itu dan sebagai gantinya adalah sifat tercela. Dan hal ini akan menjadi penyebab kehancurannya. Imam Nawawi menyatakan, Ketahuilah bahawa masalah amar ma`ruf dan nahi munkar ini telah lama disia-siakan oleh sebahagian besar manusia dan di masa kini tinggal sisa-sisanya sahaja yang jumlahnya juga sangat sedikit sekali.

Dengan ini sudah sepatutnya orang yang mencari keuntungan akhirat dan berusaha memperoleh redha Allah memperhatikan masalah ini. Hendaklah mereka memurnikan niat dan tidak merasa gentar terhadap orang-orang yang cuba meng-halangnya kerana dengan sikap yang teguh ini mereka akan mendapat martabat yang tinggi. Allah Ta`ala berfirman: ....Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (Din) Nya....... ( Al Haj 40 )

Kadang-kadang amar ma`ruf dan nahi munkar dikerjakan kerana meng-harapkan pahala dan kadang-kadang kerana rasa takut akan siksa Allah jika meninggalkannya. Kadang-kadang dikerjakan kerana ada rasa marah kerana Allah disebabkan perkara-perkara yang harus dihormati di dalam Islam telah diinjak-injak. Kadang-kadang ia dilaksanakan kerana adanya dorongan untuk memberikan nasihat kepada kaum muslimin atau rasa kasihan terhadap mereka dengan harapan dapat menyelamatkan mereka dari keadaan buruk yang sedang dialami yakni menyalahi perintah Allah.

Amar ma`ruf dan nahi munkar terkadang juga dilaksanakan kerana keinginan untuk mengagungkan Allah Ta`ala serta mencintaiNya . Atau kerana menyedari bahawa Allah berhak ditaati dan tidak berhak ditentang, berhak diingat dan tidak dilupakan, berhak disyukuri dan tidak dikufuri. Memang selayaknyalah jiwa dan harta dikorbankan bila perkara-perkara yang seharusnya dihormati dalam agama Allah ` dipijak-pijak `. Seorang salaf ( ahli sufi ) pernah menyatakan , Aku ingin seluruh manusia taat kepada Allah meskipun dagingku harus dicarik-carik dengan gunting.

Siapa saja yang bersikap demikian tentu akan teguh dalam menghadapi segala kemungkinan yang akan menimpanya dalam berjuang di jalan Allah. Abdul Malik bin Umar bin Abdul Aziz berkata kepada ayahnya, Aku siap direbus dalam periuk kalau penyebabnya melaksanakan perintah Allah.

Firman Allah : Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan , menyuruh kepada yang ma`ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.
( Ali Imran 104 )

Sabda Nabi Muhammad s.aw. ,
Barangsiapa di antara kamu melihat kemunkaran, hendaklah mengubahnya dengan kekuatan ( tangan ), jika tidak mampu hendaklah mengubahnya dengan mulut ( teguran ) dan jika tidak mampu hendaklah mengu-bahnya dengan hatinya ( dalam hatinya tidak redha terhadap perbuatan tersebut dan melampiaskan dengan berdoa ) dan itulah selemah-lemahnya iman. ( HR. Bukhari dan Muslim )

Dipetik dari buku ~ Ikrar Amaliah Islami ‘ dengan beberapa ubahsuai.

ABIM SELANGOR

Laporan 2000/01
Muktamar 2000
Biro Helwa
______________

Berita al-Firdaus
______________

ABIM DAERAH

Tanjung Karang
Sabak Bernam
Petaling Jaya
Hulu Langat
Shah Alam
Serdang
Sepang
Klang
Bangi

___________

ALAMAT KAMI
Pusat Pendidikan ABIM Klang,
Lot 2792 Bt. 8,
Jln Meru Mukim Kapar,
42200 Klang. Selangor.